اغلب کولرهای به کار رفته در ماشین سنگین دمای هوا را به وسیله گاز R12 کاهش می دهند. این گاز که به صورت مداوم درون لوله ها و کمپرسور ماشین سنگین به گردش در می آید، بسیار سمی و مشتعل است؛ به همین دلیل نصب کولر ماشین سنگین باید توسط متخصصان با تجربه در این زمینه انجام شود. 


قرار دادن عایق برای کندانسور و اپراتور

برای آنکه بتوانید از سرمای مطبوع کولر در فصل تابستان لذت ببرید، لازم است که برای جلوگیری از هدررفت انرژی و بهینه سازی کولر ماشین سنگین، لوله های کندانسور و اپراتور را عایق بندی کنید. این لوله ها در مجاورت موتور قرار دارند؛ به همین دلیل خنک کردن آن ها نیاز به زمان زیادی دارد. اگر لوازم کولر ماشین سنگین مانند لوله های کندانسور را با پشم شیشه یا عایق پلی اتیلن بپوشانید، از هدررفت میزان زیادی انرژی جلوگیری می کنید. 


نصب دقیق کمپرسور 

نصب دقیق کمپرسور ماشین سنگین تاثیر زیادی در عملکرد بهینه آن دارد. در صورتی که این قطعه به خوبی نصب نشود، بکس باد کردن تسمه را به همراه خواهد داشت. زمانی که کمپرسور در محلی دور از فولی میل لنگ نصب شود، تسمه نمی تواند به خوبی نیروی موتور را به کمپرسور انتقال دهد. در این حالت تسمه در حال گردش است، اما فولی کمپرسور حرکتی نمی کند. 


برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکل لازم است کمپرسور کولر را به وسیله پایه های چدنی در مجاورت فویلی میل لنگ نصب کنید. امروزه متخصصان نصب لوازم کولر ماشین سنگین قادر هستند نصب کولر گازی ماشین سنگین را به راحتی و در کمترین زمان ممکن انجام دهند؛ بنابراین اگر می خواهید از هوایی مطبوع و خنک در فصل تابستان بهره مند شوید، در اولین فرصت برای نصب کولر ماشین سنگین اقدام کنید.